Solplomme


Solplomme er et bestillingsverk skrevet for Nynorsk kultursentrum av forfatter Anna Kleiva, og komponist, musiker og produsent Vilde Tuv. Stykket hadde premiere i Romedalen 10.juni 2023, under Dei Nynorske Festspela i Ørsta.


Med Solplomme har vi latt en hard, intens elektronisk musikk møte den tradisjonelt mer innovervendte og kontemplative poesien. Solplomme er et stedsspesifikt verk hvor teskter og lyder går i dialog med omgivelsene, det frodige, våte klimaet og floraen i Romedalen hvor verket ble fremført, og nærliggende Vartdal og Ørstaområdet.


Instrumenteringen er synthesizere, fløyter, vokal og bearbeidede field recordings. Lyden av bekken som renner ned fra Romedalen ble utgangspunkt for flamme/bål-lyd som ligger under Kleivas tekst “Om det er eit bål”. Som stedsbasert verk, ønsket vi å knytte publikum musikalsk-poetisk til et landskap – enten de nå så verket fremført i Romedalen eller andre steder (som i kommende utgivelse).


Tekstlig består verket av rytmiske dikt, med en del bruk av rim og repetisjoner, som skaper et ritualistisk, messende preg. Midtsommermytene og -tradisjonene er svært viktige i diktene. En sentral tanke er at når sola vender, står alt åpent. I dette finnes både frigjøring og skrekk. Sola, blomstene og bålet er viktige motiv, mens diktet tematisk er opptatt av klima, fellesskap og uro. Solplomme har også preg av å være en flora, og man kan trekke tråder til cli-fi-sjangeren.


Vi planlegger nye fremføringer i 2024.


Contact: vilde@poesy.no
Booking: muzaffer@poesy.no

︎